Privacy verklaring

...........

kid3

Privacy verklaring

...................

Dit is een privacyverklaring van Silvester Zwemschool, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27260373. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  – De website www.silvesterzwemschool.nl bezoekt;
  – aanmeld voor zwemles;
  – via een contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
  – telefonisch met ons contact opneemt;
  – een e-mail stuurt;
  – uw gegevens achterlaat in het zwembad of op kantoor;
  – u contact met ons opneemt via social media;
  1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  (a) Voor- en achternaam van uw kind
  (b) Geboortedatum van uw kind
  (c) E-mailadres
  (d) Telefoonnummer
  (e) Geslacht van uw kind
  (f) Adres, postcode, woonplaats
  (g) Voornaam
  (h) Achternaam
  (i) IBAN-nummer
  (j) Rekeningnaam
  (k) Leerlingnummer van uw kind
  (l) Mogelijke aandachtspunten van uw kind ter bevordering zwemles en veiligheid (denk hier bijvoorbeeld aan aandachtspunten met betrekking tot de gezondheid van het kind)

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
– het lidmaatschap te effectueren;
– de voortgang van uw kind te monitoren;
– nieuwsbrieven te verzenden;
– contact met u op te nemen of te onderhouden;
– de dienstverlening te verbeteren;
– de website te optimaliseren;
– veiligheid in het zwembad te waarborgen;

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  2.1 U kunt contact opnemen met de administratie van Silvester Zwemschool via 070 – 3500 600 en/of info@silvesterzwemschool.nl voor:
  (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  (d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
  (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Silvester Zwemschool BV.
 2. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 3. DERDEN
  4.1 Silvester Zwemschool BV. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Silvester Zwemschool BV. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
 4. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
 5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.