Zwemveilig met onze diploma’s

Er zijn veel zwemdiploma’s te behalen bij Silvester Zwemschool. De kinderen starten met het A, B en C-diploma. Daarna kan er doorgezwommen worden voor de drie diploma’s voor Zwemvaardigheid, de 3 diploma’s voor Snorkelen, het zwemdiploma voor Survival en dan zijn er nog de Technieklessen. Dit leidt wel eens tot de vraag welke diploma’s echt noodzakelijk zijn.

Daarin kunnen we een onderscheidt maken tussen de A, B en C-diploma’s die gericht zijn op de zwemveiligheid van het kind en de diploma’s voor Zwemvaardigheid, Snorkelen en Survival die vooral bedoeld zijn voor de kinderen die zwemmen leuk vinden en daar beter in willen worden.

Er zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor of invloed hebben op de zwemveiligheid van een kind:

  • Het kind beheerst de vaardigheden die nodig zijn om zichzelf te redden in het water.
  • Het kind is fysiek in staat om zichzelf te redden in het water.
  • Het kind is mentaal in staat om zichzelf te redden in het water.
  • Heeft voldoende zelfvertrouwen om zichzelf te redden in de betreffende situatie.

Of een kind voldoende beschikt over de bovenstaande factoren wordt medebepaald door de omgeving waarin het kind zich bevindt en invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan stroming, golfslag, weersomstandigheden, andere personen in de omgeving, verkeer in de omgeving, etc.

Voor het A, B en C-diploma van Silvester Zwemschool geldt dat per diploma de kinderen meer aankunnen. Ze zijn beter voorbereid op de verschillende situaties waar het kind in terecht zou kunnen komen:

  • A-diploma: Het kind kan zich veilig begeven in een zwembad, zonder grote attracties.
  • B-diploma: Het kind kan zich veilig begeven in een zwembad, met grote attracties.
  • C-diploma: Het kind kan zich veilig begeven in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag. Denk hierbij aan recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. Dit geldt niet voor de zee, dit wordt verderop in deze tekst uitgelegd.

Ook het te water raken op onverwachte momenten is onderdeel van onze methodiek. Kinderen leren om onderwater te oriënteren en zelf het water weer uit te komen. Hiervoor geldt het volgende:

  • A-diploma: Het kind kan zich redden met kleding met korte mouwen en korte broek en kan zich over korte afstand (3 meter) onderwater oriënteren en verplaatsen.
  • B-diploma: Het kind kan zich redden met kleding met lange mouwen en lange broek en kan zich over middelmatige afstand (6 meter) onderwater oriënteren en verplaatsen.
  • C-diploma: Het kind kan zich redden met kleding met lange mouwen, lange broek en regenjas en kan zich over langere afstand (9 meter) onderwater oriënteren en verplaatsen.

Tot aan het C-diploma worden kinderen uitsluitend voorbereid om zichzelf te redden in verschillende situaties. Het redden van andere personen is geen onderdeel van de hierboven beschreven classificatie. Dit wordt behandeld tijdens de lessen van Zwemvaardigheid, Snorkelen en Survival.

De zee is in onze methodiek bewust buiten beschouwing gelaten, omdat de situatie in en rondom de zee onvoorspelbaar is en erg verraderlijk kan zijn. Daarnaast raden wij aan dat kinderen altijd in gezelschap van een volwassene zijn als zij zich in of rondom water begeven.

Op basis van bovenstaande uitleg raadt Silvester Zwemschool aan om door te blijven zwemmen tot minimaal het C-diploma behaald is. Na het C-diploma doorzwemmen voor Zwemvaardigheid, Snorkelen of Survival zal de zwemveiligheid alleen maar bevorderen, met aanvullende vaardigheden.