Visie

Silvester Zwemschool is een professionele Zwemschool die zwemlessen in kleine groepen verzorgd aan kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Silvester Zwemschool biedt zorg, oplossingen, ondersteuning en mogelijkheden voor kinderen bij het ontwikkelen van zwemtechnieken. Hieronder staat onze visie op zwemles en verdere uitleg over de duur van een zwemdiploma.

Bij ons staat het kind centraal en niet de leerkracht, de methodiek of de zwemschool. Vanuit deze gedachte ondersteunen wij de ontwikkeling van de zwemtechnieken en de ontwikkelingsgebieden van het kind. Ieder kind krijgt (indien nodig) een aangepast leerprogramma. De leerkracht is bij Silvester Zwemschool niet alleen een informatiebron en overbrenger van deze informatie, maar wordt ook gezien als mede-opvoeder.

Het doel van het A-B-C- diploma is het bieden van veiligheid. Na het behalen van het C diploma is een kind er klaar voor om in de meest uiteenlopende situaties te zwemmen. Denk hierbij aan uitdagende zwembaden, rivier of meren. De zee laten wij bewust buiten beschouwing, omdat de zee erg onvoorspelbaar is.

Niet alleen na het behalen van het C-diploma bieden wij veiligheid ook tijdens de opleiding tot het C-diploma:

Fysieke veiligheid

Het is belangrijk dat het zwembad overzichtelijk blijft om zo de veiligheid te waarborgen. Er wordt toezicht gehouden op de kinderen door een coördinator.

De inrichting van het zwembad is erop gericht dat een kind zich veilig kan ontplooien. Het zwembad is zo gemaakt dat het kindvriendelijk en uitnodigend is, maar toch niet te druk voor kinderen.

Daarnaast geven de instructeurs les in het water en zorgen zij ervoor dat ze op een veilige manier in het water staan. Eén instructeur staat aan het begin van de baan en legt de stof uit aan de kinderen. De andere instructeur staat aan de andere kant van het bad en geeft steeds aanwijzingen aan de kinderen als ze terug zwemmen. Op deze manier zijn er altijd 2 paar ogen die de leerlingen in de gaten houden.

Alle meesters en juffen zijn in het bezit van een VOG.

Psychische veiligheid

De relatie tussen kind en instructeur is een wederkerig proces dat aandacht, verantwoordelijkheid en respect vereist. De instructeur heeft dus geen monopolie positie.

De instructeur biedt veiligheid door middel van het stellen van structuur en grenzen. Daarbij staat plezier van het kind echter wel voorop. De leerkracht waakt ervoor dat een kind aandacht en erkenning krijgt, ruimte om zelf dingen te ondernemen en te leren. De leerkracht is er ook voortdurend op gericht hoe kinderen zich ontwikkelen op een verantwoorde manier en erop gericht hoe ze het leren zwemmen ervaren.

Methodische veiligheid

Sinds de oprichting van Silvester Zwemschool in 1996 is er aan een waterdichte methodiek gewerkt waarbij er in 4 fases wordt gewerkt naar het A-diploma. Het B- en C- diploma volgt ieder met 1 fase.
Door deze strakke planning kunnen de snelste zwemmers in rap tempo het A diploma halen (31,5 klok-uur) het landelijke gemiddelde ligt een stuk hoger: 42 tot 65 uur zwemles tot een A diploma.

Per fase zwemt een kind ongeveer 7 klok-uren. Het is daarom ook niet vreemd als een kindje een keer een fase opnieuw moet doen. Als dit het geval is zal de Coördinator de ouders hierover op de hoogte brengen. Als je 1 fase hebt gedoubleert zit je met het totaal aan klok-uren op ongeveer 38,5 uur. Bij twee gedoubleerde fases zit je net over de ondergrens van het gemiddelde: 45,5 uur.

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met weinig problemen door de fases heen gaan hebben wij dagelijks een extra meester of juf in het zwembad. De focus van deze extra lessen liggen vooral op de Fase 3 en A groepen. Deze fases worden als de ‘moeilijkste’ fases gezien door de kinderen. Extra les is een service en wordt niet in rekening gebracht.

Veiligheid persoonsgegevens

De afgelopen jaren komt het steeds meer in het nieuws, data-lekken ge-hackte bedrijven.

De persoonsgegevens van zwemmers bij Silvester Zwemschool worden met zorg opgeslagen in een interne data-base en zijn niet beschikbaar van buitenaf. Op deze manier verkleinen wij de kans aanzienlijk dat er iemand met kwade bedoelingen er met jullie gegevens vandoor kan gaan