Intrekken toestemming film en / of foto-opnames tijdens examens

Heeft u eerder toestemming verleend voor het maken van video of foto opnames van uw kind? U kunt deze toestemming middels dit formulier intrekken. Let op: NA de examens van 14 tot 20 december 2020 vervalt deze toestemming al automatisch. Gebruik dit formulier alleen als u voorafgaand aan de examens toch besluit de toestemming in te trekken.

Intrekken toestemming video / foto opnames

  • Naam voor ondertekening