Snorkelen

Informatiesnorkelen 1snorkelen 2
Voor Wie?
Waar?
Meenemen?
Kosten?
Aanmelden?

Examen programma; snorkelen 2:

Met vinnen:

1. Te water gaan met duik, direct gevolgd door 25 meter borstcrawl;
2. Te water gaan met schredensprong, direct gevolgd door 25 meter rugcrawl;
3. Startend vanaf de wand in het water. In maximaal 3 duiken, 3 voorwerpen, welke zich op een diepte van tenminste 2 meter bevinden, opduiken van de bodem.

Met snorkeluitrusting:

1. Te water gaan met de snorkeluitrusting in de hand, uitrusting aan doen in het water;
2. 50 meter snorkelen, waarbij elke 25 meter twee keer twee draaien worden gemaakt om de lichaamslengte-as, beurtelings linksom en rechtsom en waarbij twee keer een hoekduik. De snorkel blijft in de mond;
3. 25 meter snorkelen zonder duikbril;
4. 25 meter snorkelen met één vin;
5. Te water gaan met schredensprong, aansluitend 50 meter snorkelen met de dolfijnbeenslag. Elke 25 meter wordt de snorkel uit de mond genomen, over de rug in de andere hand genomen en weer in de mond genomen. Het gezicht blijft steeds onder water;
6. 50 meter snorkelen, waarbij twee keer een hoek duik wordt gemaakt, gevolgd door 10 meter onder water zwemmen. Gedurende de gehele afstand blijft het gezicht onder water;
7. 50 meter snorkelen met de dolfijnbeenslag, de laatste 10 meter per baan onder water zwemmen;
8. 10 meter snorkelen, een hoekduik maken naar 2 meter diep water, lucht uitblazen en 5 seconden stil op de bodem liggen.

Examen programma; snorkelen 2:

Met vinnen:

1. Te water gaan met duik, direct gevolgd door 50 meter borstcrawl;
2. Te water gaan met rechtstandige sprong, en zonder boven te komen 20 meter onder water zwemmen.

Met snorkeluitrusting:

1. Te water gaan met de snorkeluitrusting in de hand, uitrusting aan doen onder water;
2. 50 meter snorkelen met borstcrawlslag, direct gevolgd door 50 meter snorkelen zonder bril, met gezicht in het water;
3. Te water gaan met koprol achterover;
4. Bril opduiken van de bodem, onder water opzetten en leegblazen;
5. 50 meter snorkelen met de dolfijnbeenslag, gevolgd door 10 meter onder water zwemmen;
6. 20 meter onder water zwemmen, gevolgd door 25 meter buddy-breathing;
7. 25 meter snorkelen, na 5 meter hoekduik naar de bodem, de snorkel loskoppelen, snorkel weer plaatsen en leegblazen;
8. 50 meter snorkelen, onderweg vier hoekduiken, elke duik over de bodem zwemmen door een hoepel, die op tenminste 2 meter diepte staat;
9. In rugligging over de bodem zwemmen door 2 hoepels, die op tenminste 2 meter diepte en tenminste 5 meter uit elkaar staan;
10. Starten in het water. Duiken door een hoepel, gevolgd door rugwaartse rol opnieuw door de hoepel, onder water blijven en dezelfde opdracht nogmaals uitvoeren door een tweede hoepel die zich op 5 meter afstand bevindt;
11. Met een geblindeerde bril snorkelen over een afstand van 12 meter naar een afgebakend stuk zwembadwand met een lengte van 6 meter.

Direct aanmelden voor zwemles?